Bryllaupsmeny

Eit bryllaup er unikt, for kvart par er unike. For å få ei naturleg og komfortabel setting rundt fotograferinga, ynskjer eg å bruke litt tid på å bli kjende. Eg vil difor ha ein bryllaupssamtale med begge to før bryllaupet. Tenk på tema, stil og korleis de ynskjer at resultatet skal verte. Tenk gjerne på korleis de er som personar, og korleis vi kan få fram personlegheita dykkar gjennom bileta. På bryllaupssamtalen skriv vi ei kontrakt for å sikre at begge partar er einige om innhaldet i avtala.
   

Minifotografering

Minifotografering (studio) ca 30 minutt fotografering av brudeparet.   Inkluderer ein album på 8 bilete og  20 visningsfiler (med vannmerke)
kr 3900,-

 

Bryllaupspakken

1-2 timar fotografering før eller etter seremonien (inne eller ute).   Kombinert ute og inne mot eit tillegg på kr 1500,- Innkluderer standardalbum på 12 bilete og 50 filer ( bruksrettfiler eller visningsfiler avhengig av valgt pakke).
Med bruksrett: kr 9900,- Utan bruksrett: kr 5900,-

 

Sermonipakken

Seremonipakken består av fotografering av seremonien, samt 1-2 timers fotografering -før eller etter seremonien. Inkluderer ca 70 filer frå fotograferinga, ca 100 filer frå seremonien og ein flott slideshow-video av seremonien. ( bruksrettfiler eller visningsfiler avhengig av valgt pakke).
Med bruksrett: kr 14 900,- Utan bruksrett: kr 7900,-

 

Halvdagspakken

Halvdagspakken består av 6 timar samanhengande fotografering tilpassa brudeparet sine ynskje,   (t.d. pynting/førebuing, seremoni, bryllaupsfotografering, lokale, gjester m.m.) Inkluderer designalbum på 10 sider i 20x20 (verdi kr 4723,-) og ca 300 filer frå dagen. ( bruksrettfiler eller visningsfiler avhengig av valgt pakke).
Med bruksrett: kr 21 900,- Utan bruksrett: kr 12 900,-

 

HEILdagspakken

Heildagspakken består av 12 timar fotografering tilpassa brudeparet sine ynskje, (t.d. pynting/førebuing, seremoni, bryllaupsfotografering, lokale, gjester m.m.) Inkluderer designalbum på 15 sider i 25x25 (verdi kr 6903,-) og ca 300 filer frå dagen. ( bruksrettfiler eller visningsfiler avhengig av valgt pakke).
Med bruksrett: kr 29 900,- Utan bruksrett: kr 19 900,-
 
Viktig
Alle pakkane inkluderer ein personleg samtale og planlegging påførehand, samt ein visningstime etter fotograferinga. Utlegg ved ferje/bom og godtgjerdsle kr 5,-/km kjem i tillegg. (eigne prisar for køyring over 1 time) Depositum kr 2000,- betalast ved bestilling og er inkludert i pakkeprisen (vert trekt frå ved betaling) Denne summen vert ikkje refundert dersom kunden avlyser eller bryt avtalen.
Vi tek atterhald for prisendringar og trykkfeil
Andre fotograferingar
Fotograferingsprisar for Trulovingsbilder, Bodouirfotografering, Utdrikningslagbilder i studio er den vanlege pakken for fotografering gjeldande. Sjølv om du her får digitale høgoppløyselege filer har du fortsatt moglegheit til å bruke mine tenester til etterbestilling men då med 40% avslag på etterbestillingsprisen i prislista.